ქართული | English |

კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად


მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით აცხადებს ბლოგერების კონკურსს "ქალები ცვლილებებისთვის".
ვრცლად...
კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად

ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისათვის


გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-სა და საქართველოს იუნესკოს ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით, მედიის განვითარების ფონდი - MDF ახორციელებს პროექტს “ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისთვის”. პროექტის მიზანია სხვადასხვა ეპოქაში მოღვაწე ქალთა შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირება და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია; ისტორიულ მაგალითების საფუძველზე, გენდერული თანასწორობის ღირებულების დამკვიდრება.
ვრცლად...
ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისათვის

ქალები ცვლილებებისთვის


მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით იწყებს ახალ პროექტს"ქალები ცვლილებებისთვის." პროექტის, რომლის მიზანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა თანაბარი ჩართულობის მხარდაჭერა, ფარგლებში იგეგმება საარჩევნო პროცესში ჩართულ სუბიექტებს (ამომრჩეველი, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო ლიდერები) შორის თანამშრომლობის ეფექტური მექანიზმის შექმნა; პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში გენდერული საკითხების სრულფასოვანი ასახვის ხელშეწყობა; ახალი ლიდერი ქალების წარმოჩენა და სტიმულირება.
ვრცლად...
ქალები ცვლილებებისთვის

მარო მაყაშვილი, სტუდენტი


1921 წელს, როდესაც თბილისს რუსეთის მე-11 არმია მოადგა და ქართველი ახალგაზრდები კოჯორ-ტაბახმელასკენ საბჭოთა ჯართან დასაპირისპირებლად დაიძრნენ, 19 წლის სტუდენტი მარიამი წითელ ჯვარში მოწყალების დად ჩაეწერა და კოჯრისკენ მიმავალ სანიტარულ რაზმს შეუერთდა. ორ დღეში კი ყუმბარის ნამსხვრევით სასიკვდილოდ დაიჭრა. ქართველ იუნკერებთან ერთად, მარო მაყაშვილი თბილისში, ყოფილი სამხედრო ტაძრის ეზოში, რუსთაველის გამზირზე მდებარე ამჟამინდელი საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიაზე დაკრძალეს.
ვრცლად...
მარო მაყაშვილი, სტუდენტი

კარლა სერენა, მოგზაური


გაზეთ "დროების" ცნობით, მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში ორჯერ იმუგზაურა ევროპაში "პირველ მოგზაურ ქალად" ცნობილმა კარლა სერენამ. კარლა სერენას ნაშრომი "კავკასიური ესკიზები", რომელიც 1844 წლით არის დათარიღებული, შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე ჩანახატებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის, ეთნოგრაფიული, რელიგიური მრავალფეროვნების შესახებ. წიგნში ვხვდებით ახალციხის, ბორჯომის, გორის ლანდშაფტებს, ადამიანთა პორტრეტებსა და მათი ყოველდღიური ყოფის ამსახველ ჩანახატებს.
ვრცლად...
კარლა სერენა, მოგზაური

კატო მიქელაძე - ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე


„მოქალაქენო, საქართველო ისტორიულად არ იყო ჩვეული ქალთა მონობას... ქართველი ხალხის ცოლქმრობა ამხანაგური ხასიათისა იყო, რისიც გამომხატველია, თუ ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება არა, ჩვენი უძველესი დედა-ენა რომელმაც ასეთს კავშირს სახელად მეუღლეობა უწოდა. ქართველი ქალი არც საზოგადო მოღვაწეობას იყო მოწყვეტილი და იმ დროს, როცა ჩვენი გმირი მამა-პაპანი ფარხმალსა ლესდნენ მტრის მოსაგერიებლად ჩვენი ძველი დედები სამოქალაქო ცხოვრებას ჭირისუფლობდნენ. ავრცელებდნენ სწავლა განათლებას, სარწმუნოებას, ექიმობას, აშენებდნენ მტრისაგან აოხრებულ ტაძრებს, ციხე-სიმაგრეებს და სხვა."
ვრცლად...
კატო მიქელაძე - ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე

ეკატერინე გაბაშვილი - მწერალი, საზოგადო მოღვაწე


"ის არა სჯობიან, სხვა ხალხების წარჩინებულ მანდილოსნებს მიჰბაძონ და ერთი მეასედი თავისი შემოსავლისა შესწირონ საქველ-მოქმედო საქმეს, ერთი მეასედი დრო მოახმარონ მაშვრალთ, ამათის წყლულის დაამებას! განა გაზღომა მშიერისა, გამოზრდა ობლისა, გზის ჩვენება გზა-დაბნეულისა, ხელ-აპყრობა საპყარისა საუკეთესო საზრდო არ იქნება დაცარიელებულის გულისა, იმ გამოფიტულის სულისა, რომელსაც უეჭველია ჰგრძნობს ყოველ ჩვენის უსაქმურის და უშინაარსო, უდედა-აზრო მანდილოსნებისა."
ვრცლად...
ეკატერინე გაბაშვილი - მწერალი, საზოგადო მოღვაწე

ეთელ ანაკინი-სნოუდენი - საზოგადო მოღვაწე


„ის ფაქტი, რომ ბოლშევიკები ამ ხალხში არ არიან გაბატონებული, როგორც ეს აზერბაიჯანელებშია, და ისინი პრაქტიკულადაც და თეორიულადაც ეწინააღმდეგებიან ბოლშევიზმს, სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობას უადვილებთ, რაც, მათი უხვი მარაგების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს იმას, რომ ისინი კარგად იკვებებიან.“
ვრცლად...
ეთელ ანაკინი-სნოუდენი - საზოგადო მოღვაწე

აზიანი - ნატალია დონდაროვა - დრამატურგი


"ეს პიესა [„ინჯილერი ან დოხტური“] ეკუთვნის ერის ახალგაზრდა სომეხ-ქალს და საკმაოდ ნიჭიერად არის დაწერილი თუ მხედველობაში მივიღეთ ის გარემოება, რომ ეს პიესა პირველი ნაბიჯია ამ ახალგაზრდა ქალისა სალიტერატურო ასპარეზზედ. ჩვენის აზრით, ორიგინალ პიესათა შორის ამ წელს ამისთანა პიესა არც ერთი არ წარმოუდგენიათ“...
ვრცლად...
აზიანი - ნატალია დონდაროვა  -  დრამატურგი

ნინო (ნინუცა) ყიფიანი - იურისტი, საზოგადო მოღვაწე


ჩვენს, ეროვნულ წინსვლისთვის არის საჭირო პროგრამის შედგენა. ასეთ პროგრამის გამორკვევა კონგრესის საშუალებით უნდა მოხდეს. კონგრესში უნდა მიიღონ მონაწილეობა ყველა ერის, ყველა პარტიების წარმომადგენლებმა. ახლანდელ პირობებში კ’ დიდ საჭიროებას შეადგენს. ამ ცოტა ხანში ვინ იცის რა ცვლილება მოხდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მომზადებულნი და თუ ამ ცვლილებების დროს ვერაფერს უშველით ჩვენს თავს, მერე გვიანღა იქნება...
ვრცლად...
ნინო (ნინუცა) ყიფიანი - იურისტი, საზოგადო მოღვაწე

ნატო გაბუნია-ცაგარელი - მსახიობი


"ბევრი რამ კარგი და თანაც მწარე გამომივლია სცენაზედ. ჩემთვის ყველაფერს თეატრი, შეადგენდა, ეხლაც ესეა... შეიძლება მე სცენისთვის ჩალად აღარ ვღირდე, მაგრამ იგი კი ჩემთვის ყველაფერია. ჩემი ოჯახი, ჩემი ასიკო, ჩემი სალოცავი, ჩემი სულის დგმა და სხვა, და სხვა... მაღალი ღმერთი ერთია, რომელიც ღრმად მრწამს, როგოც ღმერთი, მაგრამ მრწამს, რომ ძირსაც არიან ღმერთები, რომელნიც ხალხის გულში ძვრებიან, იმათ ნაღველს იგებენ და თვითვე მკურნალებად უჩნდებიან. აი, მე აქ, ძირსაც მყვანან ღმერთები, რომელნიც მისუსტებულს, დატანჯულს, უძლურს, ძალას მაძლევენ სიცოცხლისას".
ვრცლად...
ნატო გაბუნია-ცაგარელი - მსახიობი

მარიჯანი - მარიამ ალექსიძე-ტყემალაძე - პოეტი, მწერალი


„მზითვის სარკე“, კითხულობს მარიჯანი.
ვრცლად...
მარიჯანი - მარიამ ალექსიძე-ტყემალაძე - პოეტი, მწერალი

ტრენინგი გორის ახალგაზრდულ ცენტრში

20 მაისს გორის ახალგაზრდულ ცენტრში მედიის განვითარების ფონდმა "სამოქალაქო აქტივიზმისა და ქალთა პოლიტიკური აქტივობის" პროექტის ფარგლებში მორიგი ტრენინგი ჩაატარა.

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გაზეთ

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ 10 მაისს გამართულ სხდომაზე დააკმაყოფილა მედიის განვითარების ფონდისა (MDF) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) საჩივარი გაზეთ "რეზონანსის" წინააღმდეგ.  

გამოფენა ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში

9 მაისს ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედიის განვითარების ფონდმა გამართა გამოფენა "ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისთვის".

სამოქალაქო აქტივიზმი და ქალთა პოლიტიკური აქტივობა - ტრენინგი ახალციხეში

9 მაისს მედიის განვითარების ფონდმა დემოკრატ მესხთა კავშირის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებს სამოქალაქო აქტივიზმსა და ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის საკითხებზე ტრენინგი ჩაუტარა.  

აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის საერთაშორისო ჯილდო ქალთა სიმამაცისათვის ქართველ ეპისკოპოსს გადაეცა

საქართველოს ევანგელურ–ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე მსოფლიოს მასშტაბით იმ ათ გამარჯვებულს შორის არის, რომლებიც 2014 წელს ქალთა სიმამაცისთვის აშშ–ის სახელმწიფო მდივნის საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელები გახდნენ.

მრავალფეროვნების სკოლა სტუდენტებს ელის

მედიის განვითარების ფონდი, MDF საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით იწყებს ახალ პროექტს მრავალფეროვნების სკოლა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის.  

პრეზენტაცია საჯარო ბიბლიოთეკაში

მედიის განვითარების ფონდმა -MDF 21 თებერვალს, საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ალმანახის "ქალები წარსულიდან“ და ვებ-გვერდის გენდერმედიატორის პრეზენტაცია გამართა.

პრეზენტაციის ანონსი

21 თებერვალს, 6 საათზე ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ალმანახ "ქალები წარსულიდან" და ვებ-პორტალ გენდერმედიატორის პრეზენტაცია გაიმართება.  

ცესკომ გენდერული თანასწორობის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს უმასპინძლა

30 იანვარს, ცესკოს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე მუდმივმოქმედი კომისია იმ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც აღნიშნული მიმართულებით საქმიანობენ.

მედიაში სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია

20 დეკემბერს მედიის განვითარების ფონდმა, MDF ფრონტლაინ კლუბში ქართულ მედიაში სიძულვილის ენის და დისკრიმინაციული გამოხატვის მედია მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგინა.  
1 2 3 4
გამოიწერე
  

 

 

 

                                        კონკურსი ბლოგერებისთვის


  © 2020 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE